Agado por la Progresigo de Esperanto en Togolano  (Apeto)

APETO - estas unu el la nove fonditaj senprofitcelaj organizoj en Togolando. Sed estas organizaĵo je grandaj "aspiroj", diris en decembro 2011 ĝiaj unuaj respondeculoj, okaze de la naskiĝo de ĉi tiu organizaĵo en Lomeo. Kunveno kiun ĉeestis esperantistoj de Lomeo kaj eksterlome.

 

APETO celas unuavice la disvastigon de la internacia lingvo Esperanto, promocion de ĝia kulturo. Mallonge, ni laboras por kontribui al la plivivigo de Esperanto en Afriko.

 

Nia projekto estas vera defio, kiun ni intencas sukcesi. Tamen, ni bezonas eksterajn helpojn.

 

Unu el la plej malfacilaj aspektoj de nia projekto estas financrimedo. Tial ni kun espero kalkulas je donacoj (materialaj kaj financaj) de personoj kaj entreprenoj, kiuj dezirus kuraĝigi nin.

 

Ni ankaŭ deziras partopreni en multaj konkursoj pri asociaj projektoj por akiri subvenciojn.

 

Krome, ĉia helpo (kontaktoj...) kiu permesus al ni pli bone trakti kaj prezenti la temon justa komunikado estas bonvena..

 

Se vi volas scii pli pri nia projekto aŭ alporti vian subtenon al ni, dankon postlasi mesaĝon al ni ĉi nia "hejmo". Agado por la progresigo de Esperanto en Togolando

 

Fondita en decembro 2011 laŭ la iniciato de eksaj membroj de la Esperanto-Klubo U.V.A (Unuiĝo de Verdaj Amikoj) kaj geamikoj de Esperanto, Agado por la Progresigo de Esperanto en Togolando estas senprofitcela organizaĵo, kiun konsistigas esperantistoj Togolandaj. Ĝia sidejo troviĝas en la ĉefurbo Lomeo, Togolando.

 

Ĝi arigas esperantistojn kaj amikojn de Esperanto el ĉiuj anguloj de Togolando. Nuntempe la plimulto de ĝiaj membroj estas lomeaj esperantistoj kaj amikoj de Esperanto. Do, ĉiuj Togolandanoj, kiuj interesiĝas pri la progresigo de la internacia lingvo enlande kaj deziras aŭ pretas labori en tiu senco, estas bonvenaj.

 

Celo

La celo de la organizaĵo fakte estas la estigo kaj plifortigo de amikaj kaj solidarecaj ligoj inter enlandaj esperantistoj kaj inter la Togolandaj esperantistoj kaj alilandaj per la uzado de Esperanto. Nia celo ankaŭ koncernas la promocion de la afrika kulturo kaj la profesian uzadon de Esperanto. Flanke de tio APETO subtenas altnivelan edukadon lingve kaj movade de esperantistoj kaj eldonadon aŭ serĉadon de eldonantoj por iliaj verkoj, en kunlaboro kun aliaj Esperanto-organizaĵoj.

 

Jam de kelkaj jaroj APETO realigas tion. Ekzemple, ni instruis Esperanton en afrikaj landoj, rekomendis kompetentajn esperantistojn por helpi ĉiĉerone al esperantistaj kaj ne-esperantistaj gastoj en Togolando. Ni konsilis ankaŭ samideanojn por dungo, kadre de la projektoj de la franca asocio Esperanto Plus.

 

Praktikaj faroj

La informado estas la kerno de niaj agadoj kaj ni informas pri la internacia lingvo tra radio- kaj televidaj programoj kaj ankaŭ dum kulturaj foiroj. Ekzemple dum la universitata foiro en Lomeo, kaj en multaj aliaj renkontiĝoj. Ĉiu membro krome havas la devon informi pri Esperanto buŝe kaj varbi novajn personojn por ĝi.

 

APETO okupiĝas pri la lingva instruado kaj tiel ankaŭ liveras E-materialojn al petintoj. Pri tio, ni firme kunlaboras kun aliaj Esperanto-organizaĵoj, kiuj, ekzemple, subtenas ankaŭ materiale niajn agadojn. Simile, ni disponigas kursojn ĉeestajn kaj perkorespondajn al ĉiuj homoj, kiuj interesiĝas pri la lernado de la internacia lingvo Esperanto.

  

Ni ankoraŭ elpensas multajn ideojn pri praktikaj servoj kiel ĉiĉeronado, kiuj ebligas al APETO-membroj senlaborulaj perlabori sian lingvo-scion kaj provizi per parta aŭ provizora laboro ne-esperantistojn, kiuj eble bonvole lernus la lingvon.

 

Ni instigas niajn membrojn verki artikolojn por E-gazetoj, muzikon, novelon… Kvankam la monrimedoj de la organizaĵo estas ege limigitaj ni tamen proponas tajpadon, kompostadon de verkaĵoj de Afrikanoj. Tiel ni do plenumas la unuan parton de eldonaj laboroj.

 

Membroj regule kunvenas kadre de Babilmanĝo. Fakte, Babilmanĝo estas unu el la maloftaj manieroj per kiuj Togolandaj esperantistoj, ĉefe lomeaj, viglavoĉe ekzercas sin praktike en Esperanto aŭ renkontas eksterlandajn Esperanto-uzantojn ĉirkaŭ tabloj kun frandaĵoj. Tiu renkontiĝo rolas ne nur kiel rendevuejo por revidi unu la alian, sed ankaŭ kiel diskutejo, kie oni kolektiĝas por lerni, interŝanĝi informojn kaj esprimi opiniojn plejofte pri E-o kaj aktualaĵoj.

 

APETO celebras decembron, la monaton de la naskiĝo de Ludoviko Zamenhof, festatan ankaŭ kiel la Tago de la Esperanta libro por pridiskuti literaturajn aktualaĵojn. Simile, aranĝoj ne mankas en julio, la naskiĝdato de Esperanto.

  

APETO, fine, redaktas kaj eldonas retan trimonatan francan kaj esperantlingvan revuon BABILANTO, krom plenumi ankaŭ taskojn de aliaj organizaĵoj en la rilato kun Togolando kaj Afriko, por informi la ceteran movadon pri la movoj en Togolando kaj en Afriko, ĝenerale. Simile, por iri sian vojon trankvile kaj pli serene APETO disponas ankaŭ pri propra ttt-paĝaro, kiun ĝi regule nutras per freŝaj novaĵoj kaj sciendaĵoj, nome: www.esperanto-en-togolando.jimdo.com

 

Kunvenoj

Por kunigi ĉiujn membrojn kaj simpatiantojn, ni uzas la reton, poŝtelefonon kaj okazigas unufoje ĉiun monaton fizikan kunvenon por kuraĝigi unu la alian, esprimi opiniojn, starigi demandojn aŭ fari proponojn pri la bonfarto de la organizaĵo.